Organising committee

Organising Secretary –
Prof. (Dr).Rahul Sharma
Dean, BTIRT, Sagar

Convener   
Mr. Vikash Panthi, BTIRT, Sagar

Treasurer
Ms. Megha Soni, BTIRT, Sagar

Organising Chair

Dr. S.V.S Chouhan Principal, BTIRT, Sagar
Mr. Tarun Kumar Singh(Head HR)

National Advisory

 1. Prof. Hemant Amhia, JEC Jabalpur
 2. Prof. Nitin Saxena, JEC Jabalpur
 3. Prof. S.S.Patel, JEC Jabalpur
 4. Dr. Reshu Jain, Shalby Hospital Jabalpur
 5. Prof. Pragyan Jain, GGITS, Jabalpur
 6. Prof. Jay Prakash Singh, Member RFI
 7. Prof. Savvey Sachi, Member RFI
 8. Pro. Vivek Singh, Member RFI
 9. Prof. Divyanshu Sinha ,   RFI
 10. Prof. Ankur Saxena, RFI
 11. Prof. Ruchi Pandey,   RFI
 12. Prof. Raj Tiwari,   RFI
 13. Prof. Ajay Mishra,   RFI
 14. Prof. Amit Chandanan,   RFI
 15. Prof. Nijam Uddine ,   RFI
 16. Prof. Vinay Timooty,   RFI
 17. Prof. Rakesh Garg, Amity University, Member RFI
 18. Prof. Mini Arrawatiya , Prof. JVPU Jaipur,   RFI
 19. Prof. Mahtab Alam , Member RFI
 20. Prof Sanjay Singh, Member RFI
 21. Prof. Ramesh Bhai Patel, Member RFI
 22. Prof. Somit Pandey, IMEC Sagar
 23. Prof. Amit Dutta Member RFI
 24. Prof. Shailendra Yadav , Member RFI
 25. Prof. Manish Awasthi, Prof. JNCT Rewa, Member RFI
 26. Prof. Nikhil Adhikari, Member RFI
 27. Prof. Prashant Sharma, SRIT, Member RFI
 28. Prof. Shisir Jain, Member RFI
 29. Prof. R. K. Singh, RFI

Technical Chair

 1. Prof. S.K. Chakravarti
 2. Prof. (Dr.) S.V.S Chouhan
 3. Prof. (Dr.) Rahul Sharma
 4. Prof (Dr.) Shuchita Agrawal
 5. Prof (Dr.) Sujeet Singh
 6. Prof (Dr.) Biresh Gupta
 7. Prof (Dr.) Jayant Dubey
 8. Prof (Dr.) Sumat Jain
 9. Prof. Sandeep Verma
 10. Prof. Sandeep Jain

Program Committee

 1. Ms. Ritu Dubey
 2. Ms. Divya Thakur
 3. Mr. Akash Tomar
 4. Ms. Ragini Mishra
 5. Mr. Manish Shrivastava

Program Coordinator –

 1. Mr.Naveen Khare
 2. Mr.Veerendra thakur
 3. Ms.Priya Sen
 4. Mr.Ravindra K.Raj
 5. Mr.Tarun Kumar Yadav
 6. Mr.Sandeep Katare
 7. Mr.Govind Kurmi
 8. Mr.Gaurav Samadhiya
 9. Mr.Anil Pathak
 10. Mr. Rajeev Joshi
 11. Mr.Hemant Jain

Program Co-coordinator     

 1. Mr. Naman Shrivastava
 2. Mr. Ashish Vishwakarma
 3. Mr. Gaurav Khare
 4. Mr. Rahul Jain
 5. Mr. Shubham Patel
 6. Ms. Beauty Jain
 7. Mr. Rashid Khan
 8. Ms. Anshul Rawat
 9. Mr. Akash Rajak
 10. Ms. Swati Raj
 11. Ms. Preeti Kashyap
 12. Mr.Parag Thakur
 13. Mr.Ram Ratan Ahirwar